W sprawie zajęć online (indywidualnych lub grupowych) zapraszam do kontaktu mailowego lub przez media społecznościowe.

Contact me via email or social media to enquire about my availability for online classes (individual or groups).