hɛˈləʊ haʊ ə ju?

O mnie:

Nazywam się Beata Walesiak i popularyzuję uczenie się oraz nauczanie wymowy angielskiej, a także podnoszenie świadomości w zakresie akcentów i używania technologii w nauczaniu. Współpracowałam do tej pory z wieloma firmami i instytucjami, m.in. jako lingwista AI (apka ELSA), wykładowca (UOUW, University of Strathclyde, SAN, SGH), nauczyciel (67 LO), lektor (w szkołach językowych, m.in. TE Sokrates), prezenter, egzaminator, trener nauczycieli (m.in. UR, British Council, WCIES), specjalista ds. technologii edukacyjnych (UOUW) i głos lektorski (warianty brytyjskie). Specjalizuję się w kursach indywidualnych i grupowych oraz warsztatach i webinarach z uczenia się i nauczania wymowy angielskiej, a także z wykorzystywania narzędzi online i aplikacji mobilnych w edukacji – po szczegóły zajrzyj do zakładki Kursy. Należę jako ochotnik (webmaster, współorganizator konferencji, twórca kontentu) do IATEFL PronSIG (Pronunciation Special Interest Group), jestem również członkiem Women In Voice i od niedawna Prog (Iowa State University’s Pronunciation Research Group). Prowadzę także badania naukowe związane z technologiami mobilnymi w nauczaniu oraz analizą wymowy – zapoznaj się z moimi publikacjami w zakładce Publikacje.

About me:

Here is how you pronounce my name: Beata Walesiak /bɛˈata vaˈlɛɕak/ and if you don’t know IPA, it’s: beh-AH-tah val-ESH-ak. Great to meet you! Currently, I centre my professional activities around the theme of English pronunciation, raising awareness of accents and intelligibility, as well as application of technologies in education. I like to help people understand what pronunciation and tech is, and how these can be applied in their lives so that they are meaningful and relevant to them. I run unpolish.pl and I have worked and cooperated with a number of companies and institutions as: AI linguist (AI-based ELSA app), lecturer (UOUW, University of Strathclyde, SAN, SGH), language teacher (secondary and language schools), presenter, examiner, teacher trainer (incl. UR, British Council, WCIES),  helpdesk troubleshooter & admin (UOUW), and voiceover artist (British variants). I have taught one-to-one and group courses, as well as workshops and webinars related to learning and teaching English pronunciation, and focusing on using online tools and mobile apps in education – see the Kursy tab for details. I also belong as a volunteer (webmaster, content-creator, event co-organiser) to IATEFL PronSIG (Pronunciation Special Interest Group) and I’m a member of Women In Voice and Prog (Iowa State University’s Pronunciation Research Group). I do research related to mobile-assisted technologies in pronunciation training and some speech analysis – see the Publications tab for details.