hɛˈləʊ haʊ ə ju?

Nazywam się Beata Walesiak i uczę angielskiego ze szczególnym akcentem na rozwój wymowy i doskonalenie artykulacji od ponad 16 lat stacjonarnie i od 6 lat online. Doświadczenie zdobywałam w kraju i za granicą prowadząc kursy indywidualne i grupowe oraz warsztaty i webinary z uczenia się i nauczania wymowy angielskiej, a także z wykorzystywania narzędzi online i aplikacji mobilnych w edukacji. Współpracuję jako lingwista z aplikacją mobilną ELSA oraz jako wykładowca z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego . Należę także jako ochotnik do IATEFL PronSIG (Pronunciation Special Interest Group) oraz Women In Voice. Wykonuję nagrania lektorskie w języku angielskim (warianty brytyjskie) i prowadzę badania naukowe związane z technologiami i analizą wymowy (zapoznaj się z moimi publikacjami poniżej). W wolnych chwilach tańczę salsę kubańską i pasjonuję się akcentami w serialach, m.in. w Doctor Who, o czym też chętnie uczę.


Moje publikacje i postery:

Walesiak, B. (2021). Mobile apps for pronunciation training. Exploring learner engagement and retention. In A. Kirkova-Naskova, A. Henderson & J. Fouz-González. (Eds.), English Pronunciation Instruction: Research-based insights (pp. 357-384). John Benjamins.  

Walesiak, B. (2020). Technology for pronunciation training and accents? [Poster presentation]. PronSIG Online Conference 2020.

Walesiak, B. (2019). English After RP – Standard British Pronunciation Today (Review). Speak Out! Journal of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group, 61, 44-47. ISSN:  2313-7703.

Walesiak, B. (2018). Beyond Repeat After Me – Teaching Pronunciation to English learners (Review). Speak Out! Journal of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group, 59, 43-45. ISSN:  2313-7703.

Walesiak, B. (2017). Mobile pron. apps: a personal investigation. Speak Out! Journal of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group, 57, 16-28. ISSN:  2313-7703.

Walesiak B. (2015). Fjuczersy, cudofiksingi, market mejkerzy – samples of a speech corpus of the Polish stock market sociolect. Language contact in specialist speech. In D. Stanulewicz (Ed.), Beyond Philology (pp. 59-75). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN: 1732-1220.

Dziczek-Karlikowska H., Mikołajewska B. (2015). Computer-assisted awareness raising of L2 phonology: pronunciation in commercials – a pilot study. In A. Turula, B. Mikołajewska & D. Stanulewicz (Eds.), Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy (pp. 163-174).  Frankfurt: Peter Lang. ISBN: 9783631656693.

Mikołajewska B. (2011). Gromadząc korpus profesjolektalny języka inwestorów. In M. Łukasik (Ed.), Język bez granic (pp. 231-240), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN: 978-83-60770-30-6.

Mikołajewska B. (2011). I spread na naszej platformie rozpoczyna się od dwóch pipsów… czyli o funkcjach zapożyczeń w profesjolekcie inwestorskim na przykładzie podcastów i webinariów. In J. Lizak (Ed.), Filologiczne konteksty współczesności. Język i dydaktyka (pp. 81-88). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN: 978-83-7338-674-7.

Mikołajewska B. (2010). Obecność języka angielskiego w języku biznesowym w Polsce na przykładzie języka traderów i inwestorów giełdowych – analiza terminologii. In K. Michalewski (Ed.), Język w prawie, administracji i gospodarce (pp. 177-186). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  ISBN: 978-83-7525-377-1.

Redakcje tomów:

Turula, A., Mikołajewska B., Stanulewicz, D. (Eds.). (2015). Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy. Frankfurt: Peter Lang. ISBN: 9783631656693.

Łukasik, M., Mikołajewska B. (Eds.). (2014). Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKL@. ISBN: 978-83-64020-12-4.