(English version available)

Poniżej znajdziesz pełną listę moich publikacji, tomów współredagowanych, recenzji i plakatów:
Below you will find a full list of Beata Walesiak’s publications, co-edited volumes, reviews and posters:

Moje publikacje / My publications:

Archer, G., Červinková Poesová, K., Duckinoska-Mihajlovska, I., Rocha, A.P. B., & Walesiak. B. (forthcoming). ‘Finding your tribe’: How membership of a pronunciation-focused teacher association can positively impact classroom instruction and beyond. In A. Kirkova-Naskova, & E. Tergujeff (Eds.), Achievements in Second Language Pronunciation: Good Practices for L2 Teaching and Learning. Cambridge University Press.

Zawadzki, Z., Challis, K., Goodale, E., Guskaroska, A., Walesiak, B. & Levis, J. (2023) “The Inspiration for Creating the Best of Teaching Tips”, Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Proceedings 1. doi: https://doi.org/10.31274/psllt.16935

Walesiak, B. (2023). Supporting receptive and productive pronunciation of accents through online tools. In D. Bullock (Ed.), IATEFL 2022 Belfast Conference Selections. (pp. 203–205). Faversham: IATEFL. ISBN: 978-1-912588-44-2.

Walesiak, B. (2021). Mobile apps for pronunciation training. Exploring learner engagement and retention. In A. Kirkova-Naskova, A. Henderson & J. Fouz-González. (Eds.), English Pronunciation Instruction: Research-based insights (pp. 357-384). John Benjamins.  

Walesiak, B. (2017). Mobile pron. apps: a personal investigation. Speak Out! Journal of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group, 57, 16-28. ISSN:  2313-7703.

Walesiak B. (2015). Fjuczersy, cudofiksingi, market mejkerzy – samples of a speech corpus of the Polish stock market sociolect. Language contact in specialist speech. In D. Stanulewicz (Ed.), Beyond Philology (pp. 59-75). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN: 1732-1220.

Dziczek-Karlikowska H., & Mikołajewska B. (2015). Computer-assisted awareness raising of L2 phonology: pronunciation in commercials – a pilot study. In A. Turula, B. Mikołajewska & D. Stanulewicz (Eds.), Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy (pp. 163-174).  Frankfurt: Peter Lang. ISBN: 9783631656693.

Mikołajewska B. (2011). Gromadząc korpus profesjolektalny języka inwestorów. In M. Łukasik (Ed.), Język bez granic (pp. 231-240), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN: 978-83-60770-30-6.

Mikołajewska B. (2011). I spread na naszej platformie rozpoczyna się od dwóch pipsów… czyli o funkcjach zapożyczeń w profesjolekcie inwestorskim na przykładzie podcastów i webinariów. In J. Lizak (Ed.), Filologiczne konteksty współczesności. Język i dydaktyka (pp. 81-88). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN: 978-83-7338-674-7.

Mikołajewska B. (2010). Obecność języka angielskiego w języku biznesowym w Polsce na przykładzie języka traderów i inwestorów giełdowych – analiza terminologii. In K. Michalewski (Ed.), Język w prawie, administracji i gospodarce (pp. 177-186). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  ISBN: 978-83-7525-377-1.

Redakcje tomów / Co-edited volumes:

Zawadzki, Z., Challis, K., Goodale, E., Guskaroska, A., Walesiak, B. & Levis, J. (Eds.). (2023). Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Proceedings 1. doi: https://doi.org/10.31274/psllt.16935

Turula, A., Mikołajewska B., & Stanulewicz, D. (Eds.). (2015). Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy. Frankfurt: Peter Lang. ISBN: 9783631656693.

Łukasik, M., & Mikołajewska B. (Eds.). (2014). Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKL@. ISBN: 978-83-64020-12-4.

Moje postery / My posters:

Walesiak, B. (2020). Technology for pronunciation training and accents? [Poster presentation]. PronSIG Online Conference 2020.

Moje recenzje / My reviews:

Walesiak, B. (2019). English After RP – Standard British Pronunciation Today (Review). Speak Out! Journal of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group, 61, 44-47. ISSN:  2313-7703.

Walesiak, B. (2018). Beyond Repeat After Me – Teaching Pronunciation to English learners (Review). Speak Out! Journal of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group, 59, 43-45. ISSN:  2313-7703.

and other peer reviews.