Pronkit is made up of tips and links that will guide you how to learn the pronunciation of English by yourself or with your teacher and how to teach pronunciation. The posts are written in Polish and/or in English.

More posts will appear here soon as they are being moved and updated from my previous blog called Links for Students, which I started in 2010.


Pronkit zawiera wskazówki i linki pomocne w uczeniu się i nauczaniu angielskiej wymowy. Posty pisane są po polsku i/lub po angielsku.

Więcej postów pojawi się tutaj wkrótce – są obecnie przenoszone z mojego poprzedniego bloga Links for Students, którego prowadziłam od 2010 roku.