W badaniu przeprowadzonym w dniach 13-16.07.2020 poprosiłam respondentów o podanie 5 angielskich słów, których wymowa sprawia (ich zdaniem) największy problem Polakom. Poniżej wyniki tego badania w postaci chmury słów. Im większe słowo, tym częściej podawane było przez uczestników badania. Chmura słów została opracowana w narzędziu Mentimeter i zawiera wszystkie oryginalne odpowiedzi (w tym te zawierające błędy ortograficzne, wstawki z języka polskiego, jak i przekleństwa).

W czasie wywiadu dla Radia Kampus w dniu 17.07.2020 omówiłam kilka wybranych słów znajdujących się w czołówce wyników według frekwencji (częstotliwości występowania). Zachęcam do posłuchania!

Kliknij w chmurę słów, aby zobaczyć szczegóły.